Bomen rooien

Vrijdag 11 januari 2019. Na wat heen en weer gebel was het dan eindelijk zover. Om 07.30 uur was ik al op de Schans om een pot koffie te zetten voor Johan de kraanmachinist van
de fa. Aalt van ’t Hul en natuurlijk ook voor mezelf. Het water liep net door en daar was de vrachtwagen met kraan, de machinist had de kraan in no time van de wagen.

Een bakje gedaan en toen naar buiten, motregen en donker weer, maar geen probleem. Een grote lamp bracht uitkomst. De eerste boom werd aangevallen en ging snel voor de bijl. Maar er waren
ook rotzakken bij die bijna niet uit de grond wilden, echter de kraan overwint ook de taaiste stronk. Dan de vijver een eindje verplaatsen, we starten vol goede moed, maar na een paar bakken met
bagger stopte de machinist met draaien!!! Wat doe je nu vroeg ik, hij lekt olie dus kan niet meer draaien, snel Schoonhoven service gebeld. De monteur was er zo en haalde de kapotte slang snel en
vaardig van de kraan, een paar stoppen erop en weg was hij. Zijn wij uit armoe maar gaan koffie drinken. Voordat de koffie op was stond de monteur weer op de stoep en dronk snel een bakkie mee.

Zo, nu snel de slang monteren en dan kunnen jullie weer aan de gang. Zo gezegd zo gedaan, na 10 minuten draaide de kraan weer als voorheen. De vijver afmaken, de laatste stronken eruit en de boel
een beetje opruimen. En daar kwam de fotograaf Dick Hup aan. Hij wilde nog wat actie foto’s maken maar de kraan was net bezig de stobben op een grote hoop te gooien. Hij heeft wel wat mooie plaatjes gemaakt. Tegen lunchtijd was alles glad en konden we gaan afsluiten. Een vruchtbare dag zullen we maar zeggen. Dit geheel is gesponsord door de fa. Aalt van t Hul, waarvoor onze hartelijke dank.

Jan Mulder