Agenda

Soosavonden 2021

Onze maandelijkse soosavonden gaan weer van start. We mogen weer fysiek bij elkaar komen.

Dit jaar zijn er nog drie woensdag-soos-avonden:

  • 6 oktober 2021
  • 3 november 2021
  • 1 december 2021

We hopen weer op een grote opkomst.

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert via ZOOM en komt regelmatig bijeen om de lopende zaken te bespreken

Sponsorcommissie

De Sponsorcommissie vergadert via ZOOM en komt als het nodig is bijeen