Nationale Boomplantdag 2017

Vandaag was het Nationale Boomplantdag in Nederland. Ook in de gemeente Oldebroek werden bomen geplant. Dit jaar waren de leerlingen van groep 6 van de Meidoornschool uit Wezep aan de beurt om bomen te planten bij de ingang van de ijsbaan in Hattemerbroek. Rond halfelf kwamen de leerlingen met de onderwijzeres en enkele ouders bij elkaar bij het clubgebouw van de imkersvereniging. Johan Fidder, contactambtenaar van de gemeente, en Dick Hup van de imkervereniging heetten de leerlingen welkom en vertelden wat er gedaan zou worden. Daarna gingen de leerlingen aan de slag met schoppen die de gemeente beschikbaar hadden gesteld. Er was hulp van enkele leden van de imkervereniging en Arend met collega van de gemeente. Halverwege kwam wethouder Mevr. Groot die de leerlingen toesprak over het belang van bomen voor de leefomgeving. Hierna bood zij, samen met Alida Bosma van Natuurvereniging Groentje, de leerlingen een insectenhotel aan om bij de school op te hangen. Toen alle bomen en struiken waren geplant kregen de leerlingen warme chocolademelk aangeboden in het clubhuis van de imkervereniging terwijl ze naar een voorlichtingsfilm over honingbijen keken. Na afloop konden ze vragen stellen die Dick Hup beantwoordde. Rond twaalf uur was het afgelopen en ging iedereen weer naar school en naar huis. Ook deze keer was het weer prachtig zonnig weer en werden de jassen uitgetrokken.

Hieronder de foto’s van deze dag: