Natuurwerkdag 2016

natuurwerkdagZaterdag 5 november j.l. stond in het teken van de nationale Natuurwerkdag. Jaarlijks vindt dit ook plaats in onze omgeving en wel op het waterwingebied nabij Wezep. Om rond 9.15 uur verzamelden ruim 40 personen zich bij de ingang van Vitens Wezep aan de Stationsweg.

Dit jaar was deelname van onze imkersvereniging aan de ‘magere kant’. Door ziekte konden een aantal van onze leden helaas niet aanwezig zijn. Zij krijgen, naast andere belangstellenden nog een ‘herkansing’. Op 19 november a.s. vindt er een tweede sessie plaats en wel van 9 tot 12 uur. Start aan de Keizersweg (ri. Hattem). Aanmelding bij de bestuursleden van het ‘het Groentje’. O.a. Marten Muller (038-3765586 of m.muller@chello.nl).