Nieuwjaarsreceptie 2015

 

Mevrouw Spronk met oorkondeWoensdagavond 7 januari was de Nieuwjaarsreceptie van onze vereniging. Veel leden waren aanwezig evenals een aantal nieuwe leden. Klasien en Harry zorgden voor de koffie en de hapjes en drankjes. Omdat onze vereniging ook leden kent die geen lid zijn van de NBV heeft het bestuur besloten om die leden, bij een jubileum, op de nieuwjaarsreceptie te huldigen.
De NBV leden worden tijdens de jaarvergadering in april gehuldigd.

Dit jaar zijn er drie verenigingsleden die een jubileum vieren, te weten:

Fam. Spronk, 25 jaar

de heer Nuesink, 25 jaar

de heer Koopman, 40 jaar

Op de foto Mevrouw Spronk die de oorkonde en de handdoek in ontvangst neemt voor de familie Spronk.
Het was een genoeglijke avond die tot ruim 22.30 uur duurde.

Foto’s van deze avond kunt u hier bekijken.