Oxaalzuur sproeien of vernevelen (hele jaar)

Als volken geen broed hebben kan men uitstekend de varroamijt bestrijden door ze te besproeien met oxaalzuur 3%.
Een 3% oxaalzuuroplossing wordt gemaakt door in één liter warm water 30 gram oxaalzuurdehydraat op te lossen. Deze oplossing doet men in een plantenspuit. Verder heb je nog rubberen huishoudhandschoenen nodig.

Werkwijze:
Verwijder de koningin zodat zij niet wordt besproeid met het zuur.
Broedloos volk of aflegger:
Zorg dat je de wind in de rug hebt. Eventueel een mondkapje gebruiken. Nu elk raam uitnemen en de bijen op beide zijden besproeien met een nevel van oxaalzuur. Zorg dat er een waas van druppeltjes op de bijen ligt. Werk zo de hele kast door. Werk rustig. Laat na afloop de koningin weer inlopen.

Zwerm:
Een zwerm is ook een broedloos volk en kan men als boven behandelen voordat het broed gesloten is. Ook hier de koningin even verwijderen.

Schudzwerm bij opzetten van nieuw volk:
Als de vliegbijen zijn afgevlogen uit de emmer kan men de resterende bijen in de emmer besproeien met oxaalzuur. Zij maken dan een mijtvrije start.

Vullen van bevruchtingskastjes:
Zoals bij de schudzwerm hierboven.

Verder in elke situatie van april tot oktober als volken geen broed hebben.