RABO Clubkas Campagne 2018

Beste leden,

Vanmorgen hebben we weer een leuk bedrag binnen geharkt voor onze
vereniging.
Om 10 uur gingen we, Teunie, Hans, Geertrui en ik, naar de molen De Hoop
waar om 10.30 uur de cheques voor de Oldebroeker verenigingen uitgereikt
zouden worden.

Na een korte toespraak door een van de medewerkers van de Rabobank
konden we een leuke cheque ter waarde van € 510,- ( zie foto) in
ontvangst nemen.
Dit bedrag kan mooi gebruikt worden om de interne verbouwing van ons
clubgebouw te realiseren en misschien ook het interieur een beetje te
moderniseren.

Graag willen we iedereen die hun Rabo stem op onze vereniging heeft
uitgebracht bedanken.

met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Hans en Dick