Algemene ledenvergadering 2021

Vanwege Corona wordt de ALV ook dit jaar op zaterdagmiddag gehouden in de zeer bloemrijke tuin van onze vereniging. Het wordt een hele bijzondere Ledenvergadering, omdat even voor aanvang van de vergadering ons de Koninklijke Erepenning uitgereikt zal worden. Verder zijn er ook nog 3 jubilarissen, die gehuldigd zullen worden.

Janwillem krijgt, na de uitreiking van de Koninklijke Erepenning uit handen van de burgemeester van Oldebroek Tanja Amsing- Haseloop en de burgemeester van Hattem, Marleen Sanderse, het zilveren speldje voor 25 jaar lidmaatschap uitgereikt door de voorzitter van de NBV, de heer Bert Berghoef.

De sfeer is op deze zon overgoten middag geweldig en de speeches van de genodigden zijn af en toe hilarisch. En onze voorzitter doet hierin niet voor ze onder.

Na dit officiële gedeelte volgt er een korte pauze waarin we getrakteerd worden door Henny en Frank van Boven, die afgelopen jaar hun 50ste trouwdag hebben gevierd. Voordat de vergadering begint wordt stilgestaan bij het overlijden van onze oud – voorzitter Benny Kalf en oud-bestuurslid Henk Rijken. Het verslag van de penningmeester Hans Bastiaan is goedgekeurd door de kascommissie. Aan het eind van de vergadering worden de beide jubilarissen Frank van Boven en Jan Kolkman gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap en ontvangen uit handen van de voorzitter een bos bloemen en de verenigingshanddoek met logo. De vergadering wordt afgesloten met het toezingen van het bruidspaar met “Lang zullen ze leven”. Hierna wordt door de aanwezigen een drankje op hun gezondheid gedronken.

Zie ook film 4 september door Henk Tabois en Henny Kolkman https://youtu.be/ZwM8J8QzdLg
Zie ook Lococourant in de rubriek Fotoreportage door Alida Bosma