Agenda

Excursie voor de leden

De jaarlijkse excursie voor de leden van de vereniging zal in verband met corona dit jaar helaas niet doorgaan. Hopelijk kan het wel weer in 2022

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert via ZOOM en komt regelmatig bijeen om de lopende zaken te bespreken

Sponsorcommissie

De Sponsorcommissie vergadert via ZOOM en komt als het nodig is bijeenm