Zomer 2020. Voortgang Bijenstal en tuin

Nadat in juni met hulp van Dik Zwanepol alle zinken dakgoten zijn aangebracht, stoppen de bouwers voor een aantal weken met hun werkzaamheden voor een welverdiende rust. Medio juli wordt de elektra verder afgemaakt en worden de windveren met een zinkenplaat tegen regen en zon beschermd. De regenpijpen aangebracht met de afvoer van hemelwater naar de sloot en de wadi, die de nieuw gegraven vijver van voldoende water moet voorzien. De vijver, die een overloop heeft naar de naast gelegen sloot , krioelt nu al van groene kikkers, salamanders en andere waterbewoners. In augustus wordt een begin gemaakt met de bestrating. Ruim 20 kubieke meter wit zand, zware trottoirbanden, honderden tuintegels en klinkers worden verwerkt tot mooie toegangspaden naar de bijenstal.

Ondertussen zit de tuingroep ook niet stil. Elke zaterdag- en woensdagmorgen zijn ze bezig met het verwijderen van brandnetels, bramen en ander onkruid wat tussen de geplante struiken groeit. Ook verlenen ze de nodige hand- en spandiensten voor de bouwers.

Op donderdag 17 september wordt o.a. door Henk Schoonhoven het laatste gedeelte van het pad gelegd. Geweldig, weer door een klein groepje mensen veel werk verzet en een fase afgerond. De bijenstal, die nu rondom betegeld is, komt er steeds mooier bij te liggen