Berichten

Examen gevorderdencursus

HATTEMERBROEK – (4 september 2023) – We hebben dit jaar weer een cursus gehad voor de gevorderde Imkers onder de bezielende leiding van Evert Van Ginkel.

14 deelnemers die met volle overgave aan de cursus begonnen. Vooral het hoofdstuk over de Konningenenteelt had grote belangstelling. Er werd een bezoek gebracht aan Willemsoord om daar de kneepjes te zien en te leren. Ook de cursusavonden werden goed bezocht.

Op 4 september was dan de finale avond. Door omstandigheden konden enkele cursisten niet aanwezig zijn , maar die er wel waren zij allemaal GESLAAGD .

Foto: Beginnende imkers met hun diploma’s

Na de uitreiking van het diploma werd het heuglijke moment gevierd met een hapje en het bleef het nog lang gezellig in het clubgebouw.

Voor diegene die niet aanwezig kon zijn was er en extra datum gepland op 20 september in het “Bijgebouw”, waarnaar ze alsnog het zo gewenste diploma konden behalen. Van de geslaagden waren ook dit keer weer enkele leden van onze vereniging: Marchelle v. d. Brink, Wim Schipper, Marijn Kloppenburg, Leon Hoogstad.

Voor het jaar 2024 heeft de N.B.V. geen gevorderdencursus uitgeschreven.
Er is wel een beginnerscursus en daar hebben zich alweer 11 mensen voor op gegeven.

Wil je ook deelnemen aan de beginnerscursus? Je kunt je dan opgeven via de site van de N.B.V. (https://www.bijenhouders.nl/cursussen/cursusaanbod/basiscursus-imkeren/)

Green Deal Hattem officieel van start

HATTEM – (vrijdag 2 juni 2023) –

Op donderdag 1 juni is in Hattem door verschillende partijen een handtekening gezet onder de Green Deal Hattem. Niet alleen maatschappelijke organisaties, maar ook gemotiveerde ondernemers, doen mee en willen samen de stad duurzaam en toekomstbestendig maken. Ook alle inwoners van Hattem kunnen ideeën en initiatieven inbrengen, zodat de organisaties van de Green Deal kunnen onderzoeken of er genoeg steun voor is. Daarnaast zal er ook gekeken worden of het uit te voeren is en kunnen er vervolgstappen worden gezet.

Foto: Ondertekening Green Deal Hattem

Terug in evenwicht “Een bijzonder en uniek moment in de geschiedenis van Hattem”, vertelt wethouder Tjitske Siderius. “We laten aan de stad zien dat we bereid te zijn om samen te werken aan een duurzame toekomst. Zodat Hattem ook voor volgende generaties een fijne plek is om te leven. Onze ambitie is om mens, milieu, natuur en economie meer in evenwicht te brengen.” De eerste initiatiefnemers hebben zich gemeld Wethouder Siderius is trots dat de eerste initiatieven zich ondertussen al hebben gemeld. “De Green Deal Hattem gaat voortvarend van start. Ik vind het mooi om te zien dat de samenleving ons al weet te vinden. Bij het initiatief van de Hof van Blom hebben de bewoners met Triada, Driezorg en Powered by Hattem al de eerste stappen gezet om het atrium te verduurzamen. Het dak wordt verduurzaamd, zodat het zomers ook goed toeven is in deze ruimte. Wil je zelf ook een idee inbrengen bij de Green Deal Hattem? Stuur dit dan per e-mail naar greendeal@hattem.nl

Burgemeester ontvangt Jubileumboek van de Imkersvereniging

HATTEM – (Vrijdag 21 april 2023) – Een exemplaar van het Jubileumboek “100 jaar Imkersvereniging Wezep-Hattem-Oldebroek” is overhandigd aan de burgemeester Marleen Sanderse.
Het was de afvaardiging van het bestuur bestaande uit Jan Willem Spronk, Jolanda Drewes en Klasien Leegsma een groot genoegen dit Jubileumboek aan te mogen bieden aan de burgemeester.

Foto: Burgemeester Marleen Sanderse nam het jubileumboek in ontvangst

Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum in 2020 van de Imkersvereniging Wezep-Hattem-Oldebroek. Het geeft een inkijkje in de geschiedenis en hoe het er heden ten dage aan toegaat binnen de vereniging en ook een doorkijkje naar de toekomst.

Er is door de boekcommissie, het bestuur en een aantal leden geruime tijd hard gewerkt om tot dit mooie resultaat te komen. Interessant zijn ook de artikelen over honing, bijen, het imkeren en alles wat daarbij van belang is. Tevens zijn er foto’s, anekdotes, interviews, wetenswaardigheden, gedichten, recepten en leuke weetjes opgenomen, die beslist de moeite waard zijn om te lezen. En bovendien is een bijdrage opgenomen van de beroemde aquarellist Rein Westra (1915-2002) in de vorm van prachtige tekeningen van drachtplanten; de kroon op dit boek.

De Imkersvereniging Wezep-Hattem-Oldebroek werkt samen met zowel de gemeente Hattem als de gemeente Oldebroek en denkt mee bij de keuze van beplanting bij diverse projecten als ook bij de keuze van bomen en struiken bij landschapsinrichting. Dit alles in het belang van de bevordering van de biodiversiteit waarbij het voor de bijen en insecten van groot belang is dat er vanaf het vroege voorjaar tot in het late najaar iets in bloei staat. Ook worden cursussen ‘bijen houden’ gegeven voor inwoners uit beide gemeenten. Hiervoor beschikt de vereniging over een eigen clubgebouw, bijentuin en nieuw gebouwde educatieruimte. De burgemeester van Hattem was samen met de burgemeester van Oldebroek betrokken bij het uitreiken van de Koninklijke Erepenning aan de vereniging, ter ere van het honderdjarig jubileum, alsook bij de officiële opening van de nieuw gebouwde educatieruimte.

De burgemeester bedankte de afvaardiging van het bestuur hartelijk voor dit prachtige boek en benadrukte nog eens het belang en de inzet van de vereniging bij de vergroting van de biodiversiteit binnen beide gemeenten.

Het Jubileumboek is te koop voor 20 euro via de vereniging,

Ook is er elke woensdag- en zaterdagochtend iemand aanwezig bij de Imkersvereniging aan de Voskuilerdijk 25a in Hattemerbroek. Iedereen is welkom om daar een kijkje te nemen.

Jubileumboek van imkersvereniging Wezep – Hattem – Oldebroek

OLDEBROEK – In 2020 bestond de Imkersvereniging Wezep-Hattem-Hattemerbroek 100 jaar. Door corona werd de viering uitgesteld; vorig jaar is met de leden en genodigden het jubileum van de met een Koninklijke Erepenning onderscheiden Imkersvereniging alsnog gevierd. En nu is ook hun jubileumboek klaar!

Imkersvereniging 100 jaar bij-een

Op woensdag 12 april overhandigden Jan Willem Spronk en Egbert Puttenstein namens de vereniging het eerste exemplaar van dit kleurrijke jubileumboek aan burgemeester Tanja Haseloop-Amsing.

Heeft u interesse in het boek of bent u benieuwd wat de imkersvereniging doet? Het boek is voor 20 euro te koop bij de vereniging. Elke zaterdagochtend en woensdagochtend zijn er leden aanwezig op het bijenpark aan de Voskuilerdijk 25A in Hattemerbroek (bij de ijsbaan). Loop gerust eens bij ze binnen! U kunt het boek ook bestellen door een mail te sturen naar info@imkerswezep.nl.

Bijensterfte

Veel imkers hebben bijensterfte. Heb jij dat nou ook en je wilt toch wel weer een volk erbij.

Neem dan contact op met Freek Blom, Hij heeft momenteel volken te koop.

Adresgegevens:
Westerdiep Oosterzijde 106
7881 HG Emmer-Compascuum.
Telefoonnummer: 06-44 218 858

en Op=Op

bestuursleden

bestuursleden

Voorzitter / Redactie clubblad
Jan Willem Spronk
Penningmeester
Wim Schipper
Secretaris
Klasien Leegsma
Bestuurslid
Jolanda Drewes
Bouwcommissie
Jan Mulder